INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

6530 - Nyugdíjalapok

Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a jogi személyek (alap, terv, és/vagy program szerinti intézmények), amelyeket kizárólag a járulékfizetők munkavállalóinak vagy az egyéb pénztári tagoknak a nyugdíj-kiegészítése céljából hoznak létre. Tartalmazza a szolgáltatással meghatározott hozadékú nyugdíjterveket és az egyéni terveket, ahol a juttatás összegét a tagok hozzájárulásai alapján határozzák meg.

A szolgáltatás nyújtása általában járadék formájában történik. A nyugdíjterv létrejöhet egyszeri vagy rendszeres többszöri befizetéssel; lehet kötelező vagy önkéntes alapú; a hozam lehet nominális, előre meghatározott feltételekkel vagy piaci feltételekhez igazodó. Ha alkalmazotti jogviszonyhoz kötött, munkahelyváltozás esetén lehet átvihető vagy nem átvihető. A kifizetés időszaka lehet fix idejű, amely időszak minimuma vagy maximuma meghatározott. A megtakarítás lehet örökölhető vagy nem örökölhető.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a munkavállalói járadékterv
- a nyugdíjalapok tervei
- a nyugdíjterv

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nyugdíjalap-kezelés, lásd: 6630
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd: 8430
- a letétkezelés, lásd: 6619
- a nyugdíjalap adminisztráció, lásd: 6629

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 6530

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

6530 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)" alatt:

Biztosítás (651)

Nyugdíjalapok (653)

Viszontbiztosítás (652)