INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100

86 - Humán-egészségügyi ellátás

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 86

Egyéb humán-egészségügyi ellátás (869)

Fekvőbeteg-ellátás (861)

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás (862)