INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül
- katalóguskészítés
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások stb. kölcsönzése és raktározása
- kérésre teljesített információ-visszakeresés
- a fényképtári, filmkönyvtári szolgáltatás

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 9101

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

9101 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység" alatt:

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység (910)