INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:
- állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak
- környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak
- máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása
- speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme
- hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit
- a fogyasztói egyesületek
- autós egyesületek
- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-páholyok stb.
- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.
- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb.
- az érdekképviseletek vagy egyéb szervezetek adományozó tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportklubok tevékenysége, lásd: 9312
- a jótékonysági tevékenység pl. szociális célú adománykezelés, lásd: 8899
- a profi művészek csoportjai, vagy szervezetei, lásd: 900
- a szakmai társaságok tevékenysége, lásd: 9412

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 9499

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

9499 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Érdekképviselet" alatt:

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (949)

Szakszervezeti tevékenység (942)

Vállalkozói, szakmai érdekképviselet (941)